Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin - 瓦利塞伦微软演示中心
这间微软的演示中心位于瑞士瓦利塞伦市微软办公楼中,由德国的 COASToffice 事务所完成。办公室的设计主色调为白色,在空间的划分上主要包括:会议室、休闲空间、办公区、产品展示区、经理套房、小型会议室等。

演示中心核心区域以起伏的几何形家具定义空间,划分不同媒体演示方式,并提供舒适的浏览环境。黑色玻璃墙可以为员工提供展示包括微软 kinect 或微软 surface 等各类技术成果的平台。所有不同的互动空间 – kinect 欢迎区,surface 技术展示台或休息区的集成为来宾,客户和员工提供了从展示到参观一系列丰富的体验空间。

Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 1 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 3 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 4 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 5 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 6 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 7 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 8 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 9 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 10 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 11 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 12 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 13 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 14 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 15 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 16 - 瓦利塞伦微软演示中心
Wa Li Sai Lun Wei Ruan Yan Shi Zhong Xin 17 - 瓦利塞伦微软演示中心


发表评论

JoyLinkcnzz&51la for wordpress,cnzz for wordpress,51la for wordpress